, ,

Gadjet : Casing Power Bank Magnetik Iphone 5

Masalah dengan kebanyakkan power bank ialah ianya bulky dan tidak mudah dibawa. Casing dengan powerbank pula terlalu besar. Casingi Phone 5 di bawah cuba menyelesaikan masalah ini dengan casing dengan power bank yang boleh ditanggalkan. Power bank disambungkan secara magnetik. Casing power bank ini dijual pada harga USD 47 (RM 148) sebuah.
About